Tere muusigariistu sõbõr!

Edimäne pruumminõ. Pia tulõ vahtsõt kraami…